Oppdrettere, fiskere, fritidsfiskere og friluftsfolk skal alle få sin del av Skjerstadfjorden. Til høsten skal jobben være gjort og vi får en arealplan som strekker seg over tre kommuner og gjør ting mer forutsigbare.

-Vi håper å få planen ferdig vedtatt til høsten, sier arealplanlegger Frode Tjønn i Saltdal kommune. Han er en av foredragsholderne når den årlige dialogkonferansen går av stabelen onsdag rett over påske. I år arrangeres konferansen på Rognan Hotell og som vanlig venter man godt oppmøte fra forskningsmiljøet, oppdrettere, laksefiskere og grunneiere.

Roser hverandre

Dialogkonferansen for laks og sjøørret i Salten arrangeres av Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Kunnskapsparken/NCE Aquaculture i Bodø. Konferansen arrangeres i år for fjerde gang og erfaringene er gode.

-Vi har etablert en plattform der de forskjellige interessene kan møtes og diskutere løsninger. Konfliktnivået er svært lavt og elveeierlagene roser oppdrettsnæringen og motsatt, sier daglig leder Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS.

Kommunene samarbeider

Deling av fjorden og en felles arealplan er en av forutsetningene for et godt samarbeid. 4. april skal Frode Tjønn i Saltdal kommune avsløre litt av den jobben som er gjort.

-Vi deler fjorden inn i soner og ser på hvor den eksempelvis skal være oppdrettsfrie soner og hvor det kan etableres oppdrett. Samtidig skal sportsfiskere kunne få informasjon om favorittfiskeplassen er tilgjengelig eller ikke, sier Tjønn.

Han legger til at han og de to andre arealplanleggerne i Fauske og Bodø har et tett samarbeid om en felles fjord.

Skattkammer

-Skjerstadfjorden er et skattkammer for mange. Det skal den også være i framtiden så lenge forvaltning og bruk er bærekraftig. De rapporter vi har fått inn forteller oss at fiskehelsen i all hovedsak er god, sier Tjønn.

Frode Tjønn er en av de ansvarlige for å stake ut kursen for Skjerstadfjordens framtid. Han er en av foredragsholderne når Dialogkonferansen for laks og sjøørret i Salten arrangeres like etter påske.

Foto: Sverre Breivik


Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Frode Tjønn
Arealplanlegger Saltdal kommune
Tlf: 482 45367
E-post: frode.tjoenn@saltdal.kommune.no