Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) er særdeles fornøyd med at det i dag ble avklart at det nye flyplassprosjektet ved Bodø Lufthavn er fullfinansiert. 

Regjeringen med samarbeidspartier fortjener ros for en så rask avklaring og full-finansiering av dette viktige prosjektet. Samtidig viser dette kraften i å samle seg tverrpolitisk om en viktig sak for regionen.

For BRUS har Ny By Ny Flyplass vært den viktigste saken siden vi var med å relansere prosjektet høsten 2013.  Fordi dette vil legge grunnlaget for fremtidig verdiskaping for hele Bodøregionen, sier direktør i BRUS Odd Emil Ingebrigtsen.

Nå begynner den lange etappen fremover med å fylle Ny By med innhold. Prosjektet Ny By Ny Flyplass er godt i gang med dette med retning mot det grønne skiftet, smart city-utvikling og bruk av ny teknologi.

BRUS jobber også for å få etablert flyfrakt av laks til det fjerne Østen direkte fra den nye Bodø Lufthavn. Kanskje dette kan bli en av de første næringsetableringene tilknyttet den nye flyplassen.

Om BRUS

Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no