Styret og administrasjonen i BRUS er veldig fornøyd med å få Andreassens Rederi ANS v/Ivar Andreassen og Eidissen Consult AS v/Benn Eidissen med som nye aksjonærer i selskapet.

BRUS eies nå av til sammen 35 viktige bedrifter i Bodøregionen. Basert på regnskapene for 2015 omsetter BRUS aksjonærene for ca 11 MRD i året, har 2618 ansatte. BRUS aksjonærene har ca 5 MRD i bokført egenkapital og betaler nesten 50 MNOK i selskapsskatt. Året 2016 tyder på ytterligere forbedring i tallene.

BRUS-bedriftene er en viktig samfunnsaktør i Bodøregionen og bedriftene favner de fleste bransjer. Det er en styrke for regionen at man har et næringsliv som ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling og flere arbeidsplasser i regionen, 
sier direktør i BRUS Odd Emil Ingebrigtsen.


LITT «FAKTA» OM ANDREASSENS REDERI ANS

er et tradisjonsrikt og solid rederi som holder til i egne lokaler på Nyholmen i Bodø.  Det hele startet i 1948 da Edvard J. Andreassen (far til Fritz Andreassen) kjøpte sin første trebåt, “Sjøgård”, som ble bygd i Hardanger. Den var 84 fot lang og fisket etter sild.

Fra først på 70-tallet og frem til år 2000 har rederiet sysselsatt 40-50 mann. I 2002 ble siste gjenværende fraktebåt solgt og dagens Nordfisk ble kjøpt i 2004.

Mens det tidligere har det vært flere fraktebåter i rederiet utgjør dagens flåte fiskebåtene Nordfisk og Havdur. 

Det som gjør omsetningen i rederiet er MS Nordfisk som er en ringnotsnurper/tråler. Den fisker bl.a. lodde, sild, og makrell. Den opererer i havområdene rundt Norge, fra Barentshavet i nord til Nordsjøen i sør og vest rundt Island. 

I 2016 hadde rederiet en omsetning på ca 35 mill. Resultatet er ikke klart men det blir et greit overskudd.

Rederiet sysselsetter idag 10 fast ansatte + vikarer.


LITT «FAKTA» OM EIDISSEN CONSULT AS

Ble startet som et konsulentselskap i 1990 av Benn Eidissen. Da Benn Eidissen manglet barnehageplass til sine barn startet han og Even Carlsen opp barnehage på Vestvågøy/Andenes.  

Denne virksomheten vokste etter hvert til en meget stor virksomhet som senere ble en del av Nordlandia Group. Private Barnehagers Landsforbund ble også startet av Eidissen Consult AS/Benn Eidissen rundt 1993. Dette er i dag en betydelig virksomhet i Bodø med ca 160 ansatte og den eneste landsdekkende arbeidsgiverorganisasjon, som er lokalisert utenfor Oslo. 

Eidissen Consult AS er i dag et investeringsselskap med flere 100 millioner i verdier og lokalt eiet kapital.

Om BRUS

Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no