IRIS Salten IKS går inn på eiersiden i BRUS

IRIS Salten er blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap.
– Iris og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har mange likhetstrekk. Vi er begge opptatt av å bidra til en positiv samfunnsutvikling i regionen og er begge offensive for å oppnå et grønt skifte, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.

SAMME MÅL
– Alle tre fokusområdene i BRUS; kunnskap, infrastruktur og utvikling av nye selskaper og arbeidsplasser, er viktige satsingsområder som Iris har hatt fokus på i mange år. Det er derfor naturlig at vi nå går inn som aksjonær i selskapet og utvikler et nærmere samarbeid.

MER AVFALL
Iris er godt kjent for henting og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv i Salten-kommunene gjennom 25 år. I tillegg til avfallsselskapene Iris Service, Iris Produksjon og Returta Iris, eier Iris Salten selskapene Labora og Mivanor, og er majoritetseier i HT Safe og største aksjonær i Nofir.

IRIS-konsernet omsatte i 2018 for 276 millioner kroner og har 135 ansatte.

OVER 12,5 MRD.
Med Iris på laget har BRUS nå 38 aksjonærer. Det gjør at selskapene på eiersiden i BRUS bikker over 12,5 milliarder kroner i omsetning. Eier-selskapene bidro i fjor med over 350 millioner kroner i skatt til fellesskapet og sysselsatte over 3100 ansatte som fikk over 2,5 milliarder kroner i lønnsutbetalinger.

– Vi er veldig glad for at vi har Iris med på eiersiden i BRUS. Iris har i mange år bidratt til kompetanseheving i regionen blant annet ved å støtte Trainee Salten, og kommer til å bli en solid bidragsyter for økt verdiskaping også i framtiden, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i BRUS.

Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng (t.v.) i Iris Salten og Elnar Remi Holmen i BRUS forener nå krefter ved at iris blir aksjonær i BRUS.


Kontaktpersoner: 

Elnar Remi Holmen
0047 99 51 43 21
erh@brus.bodo.no


-Nordland Betong med arbeidsplasser og verdiskapning til Meløy kommune

Meløy kommune sitter på en svært viktig grusressurs i Fonndalen. Nordland Betong er villig til å strekke seg svært langt for å få tilgang til massene. I tillegg mener tidligere regiondirektør i NHO, Ivar Kristiansen at Meløy er i en svært utfordrende situasjon og har naturlig nok behov for nye og varige arbeidsplasser.

Næringsinteresser og flere arbeidsplasser står mot reiseliv og vern ved turistattraksjonen Engenbreen som er en del av Svartisen. Nordland Betong ønsker å trygge arbeidsplassene, blant annet i Kilvik i Meløy og har brukt store ressurser for å finne en løsning.

Kombinasjonsdrift

-Vi gjør alt som er praktisk mulig for å komme reiseliv og andre interesser i møte. Kombinasjonsdrift mellom reiseliv og næring er fullt mulig å få til her. Vi kan ta ut mindre mengder og gjøre det skånsomt. Det kan innføres en begrenset driftsperiode. Redusert drift i turistsesong, støv og støyskjerming, revegetering etter ønsker og krav fra kommunen, økt bidrag til det kommunalt eide selskapet Svartisen as (Brestua) gjennom kjøp av tjenester, medfinansiering i reiselivsprosjekt for å etablere info-sti med tavler fra Brestua til Fonndalen, sier daglig leder Tore Mosand.

Nordland Betong mener dette fører til flere arbeidsplasser og økt skatteinngang til kommunen. Og ikke minst klimagevinst med SmartBetong av kortreist grus.

-Negativ trend

-For Meløys vedkommende handler det mest om hvordan kommunen kan snu en negativ trend. Kommunen er blant de kommunene i Nordland som har fått flest tilbakeslag de siste 8-10 årene når det gjelder næringsutvikling, sier Ivar Kristiansen. Kristiansen har likevel stor tro på at kommunen med sine ressurser og industrikultur er godt i stand til å snu motgang til vekst. Han er blant annet tidligere stortingsrepresentant og NHO-direktør i Nordland.

Han mener Nordland Betong rett og slett har et meget godt tilbud til kommunen. Nemlig noe så sjeldent som et tilbud om nye arbeidsplasser

-Jeg oppfatter kommunens lederskap og næringsliv som positive i sin tilnærming til fortsatt å kunne forbli ett av Nordlands flaggskip innenfor industriell utvikling. Men, i en slik situasjon som den Meløy befinner seg i er det naturlig nok krevende å fatte konfliktfulle beslutninger.

Må stenge

Kristiansen spør videre: Hvem andre står klar til å tilby elektrofirmaer mer jobb. Snekkerne, transportfirmaene, rørleggerne, logistikk og transport inn til Engenbreen og Fonndalen. En arbeidsplass innen grusproduksjon i Fonndalen skaper 3-4 nye arbeidsplasser i Meløy som ringvirkning. Dette er standard industrifaktor, sier Kristiansen

Han frykter at samtlige gruskilder i Salten må stenge fordi de er i ferd med å gå tomme.

-Altså må Salten importere grus. Særdeles lite ønskelig og definitivt en svært dyr løsning som blant annet vil øke byggekostnadene, sier den tidligere NHO-direktøren.

Kristiansen har gjennom sitt firma Fokus Nord bistått Nordland Betong i denne prosessen.

Store verdier

Også Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), som jobber for hele regionen, har engasjert seg i saken.

Direktør Odd-Emil Ingebrigtsen ser det som et problem at grusuttakene i Salten må stenge, samtidig som det er store byggeprosjekter på gang.

-Grusforekomsten i Fonndalen er en viktig ressurs for hele regionen. Man kan jo spørre om Meløy kommune har råd til i la grusmasser til en verdi av 1.-2 milliarder kroner liggende utørt. Blir man tvunget til å importere grus, blir arbeidsplassene skapt i Bodø og Trøndelag, ikke i Meløy, sier han.

Tore Mosand i Nordland Betong (t.v) og Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS.

Foto: Lars Antonsen – Designia


Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Tore Mosand
Nordland Betong
Tlf: 480 72 920
E-post: tm@nordlandbetong.no

Ivar Kristiansen
Tlf: 992 44 895
E- post: ik@ivarkristiansen.no


Dragefossen i det gode selskap

Dragefossen på Rognan er siste tilskudd på BRUS-stammen. Bodøregionens utviklingsselskap har i dag 34 aksjonærbedrifter.

Og det dukker stadig opp nye bedrifter fra utenfor Bodø kommune.

-Stadig flere fra indre Salten er veldig viktig for samarbeidet. Og det er veldig viktig at vi var en god geografisk og bransjemessig spredning blant våre aksjonærbedrifter, sier direktør Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS.

Stå samlet

-Vi har et regionalt fokus når vi utfører våre oppdrag og at stadig flere kommer med betyr jo at de legger vekt på den jobben vi gjør. Bedriftene registrerer at vi ikke bare jobber for Bodø, sier Ingebrigtsen.

Om kraftselskapet fra Saltdal sin inntreden i BRUS, sier Ingebrigtsen følgende:
De er hjertelig velkommen. Gode krefter i regionen bør stå samlet.

Jobber godt

-Dragefossen ser at man kan lykkes med mer når man står sammen med tanke på oppdrag og verdiskapning. Vi vil være med i BRUS av flere grunner. De jobber godt for hele regionen og vi ser av både geografisk og mentalt. Vi ser nytteverdien av å være med og ikke stå utenfor, sier direktør Truls Paulsen i Dragefossen.

Flere arbeidsplasser

Odd-Emil Ingebrigtsen kan fortelle at de over nokså lang tid har ønsket Dragefossen inn som aksjonær i BRUS.

Nå er vi endelig forent, slår han fast.

BRUS ble etablert som en katalysator og pådriver for næringslivet samt flere arbeidsplasser i Bodø-regionen i 2012. Aksjeselskapet hadde da 25 aksjonærbedrifter.

Truls Paulsen (t.v) i Dragefossen og Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS har funnet hverandre.

Foto: Designia – Lars Antonsen


Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf.: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Truls Paulsen
Dragefossen
Tlf.: 992 74478
E-post: truls@dragefossen.no


Frode Tjønn er en av de ansvarlige for å stake ut kursen for Skjerstadfjordens framtid. Han er en av foredragsholderne når Dialogkonferansen for laks og sjøørret i Salten arrangeres like etter påske. Foto: Sverre Breivik

Skal dele fjorden til alles beste

Oppdrettere, fiskere, fritidsfiskere og friluftsfolk skal alle få sin del av Skjerstadfjorden. Til høsten skal jobben være gjort og vi får en arealplan som strekker seg over tre kommuner og gjør ting mer forutsigbare.

-Vi håper å få planen ferdig vedtatt til høsten, sier arealplanlegger Frode Tjønn i Saltdal kommune. Han er en av foredragsholderne når den årlige dialogkonferansen går av stabelen onsdag rett over påske. I år arrangeres konferansen på Rognan Hotell og som vanlig venter man godt oppmøte fra forskningsmiljøet, oppdrettere, laksefiskere og grunneiere.

Roser hverandre

Dialogkonferansen for laks og sjøørret i Salten arrangeres av Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Kunnskapsparken/NCE Aquaculture i Bodø. Konferansen arrangeres i år for fjerde gang og erfaringene er gode.

-Vi har etablert en plattform der de forskjellige interessene kan møtes og diskutere løsninger. Konfliktnivået er svært lavt og elveeierlagene roser oppdrettsnæringen og motsatt, sier daglig leder Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS.

Kommunene samarbeider

Deling av fjorden og en felles arealplan er en av forutsetningene for et godt samarbeid. 4. april skal Frode Tjønn i Saltdal kommune avsløre litt av den jobben som er gjort.

-Vi deler fjorden inn i soner og ser på hvor den eksempelvis skal være oppdrettsfrie soner og hvor det kan etableres oppdrett. Samtidig skal sportsfiskere kunne få informasjon om favorittfiskeplassen er tilgjengelig eller ikke, sier Tjønn.

Han legger til at han og de to andre arealplanleggerne i Fauske og Bodø har et tett samarbeid om en felles fjord.

Skattkammer

-Skjerstadfjorden er et skattkammer for mange. Det skal den også være i framtiden så lenge forvaltning og bruk er bærekraftig. De rapporter vi har fått inn forteller oss at fiskehelsen i all hovedsak er god, sier Tjønn.

Frode Tjønn er en av de ansvarlige for å stake ut kursen for Skjerstadfjordens framtid. Han er en av foredragsholderne når Dialogkonferansen for laks og sjøørret i Salten arrangeres like etter påske.

Foto: Sverre Breivik


Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Frode Tjønn
Arealplanlegger Saltdal kommune
Tlf: 482 45367
E-post: frode.tjoenn@saltdal.kommune.no


RAPPORT OM EIENDOMSSKATT FRA BRUS og BnF

Rapport om eiendomskatt fra BRUS og BnF er nå publisert under BRUS sine foredrags sider. Rapporten kan også lastes ned her.

Rapport om eiendomskatten 2017


FLERE JOBBER I BODØ OG BODØREGIONEN

BRUS og Bodø Næringsforum har som oppdrag å bidra til økt verdiskaping og etablering av flere arbeidsplasser i Bodø og i regionen. I tillegg er det viktig for våre bedrifter å bidra til en positiv samfunnsutvikling fordi dette også vil være positivt for bedriftene.

Å få til etablering av nye arbeidsplasser og økt næringsvirksomhet forutsetter et godt  samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Gode rammebetingelser er viktig for å lykkes.

Vi vil påpeke at svært mange lokale bedrifter i Bodøregionen er i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Derfor må regionen ha gode og forutsigbare rammevilkår for å være attraktiv mht utvidelse av eksisterende bedrifter, samt etablering av nye virksomheter og arbeidsplasser.

Etablering av lokale bedrifter og arbeidsplasser skjer ut ifra flere kriterier. Kostnadsnivå og sannsynlig lønnsomhet for bedriften er en avgjørende faktor for å etablere eller videreutvikle bedrifter i Bodø og regionen. Gode offentlige tjenester og attraktivt miljø/bolyst er også viktig. 

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by – det er meget positivt. På den andre side er det svært uheldig at Bodø nå kommer ut med Norges høyeste eiendomsskatt.

Det er viktig at kommunen er oppmerksom på at den nye eiendomsskatten innebærer inndragning av kjøpekraft fra bedrifter og innbyggere. Dette vil kunne påvirke investeringslyst og handel negativt. Flere av våre bedrifter vil nå revurdere planlagte prosjekter som følge av dette.

Når bystyret i Bodø nå skal diskutere eiendomsskatt og innretning av denne, ber vi også om at det vurderes hvordan kan Bodø kommune kan stimulere til økt vekst og investeringer blant innbyggere og bedrifter.

Vi har noen innspill når bystyret i Bodø skal diskutere innretning av eiendomsskatten:

  • Nybygg, både næring og privat, bør ha fritak de første 5 årene (ref. Fauske Kommune sin modell).
  • Tiltak må iverksettes for å unngå at taksering/innretning av eiendomsskatten kan ramme for tilfeldig. 
  • Et for høyt nivå på eiendomsskatt må sees i en helhet med andre kommunale avgifter som for eksempel vei, vann, kloakk, leie av offentlig grunn i byggeprosjekter osv.
  • Blir summen av dette for høyt er en sannsynlig effekt av dette redusert aktivitet, redusert sysselsetting, redusert investeringslyst og redusert omsetning i lokale bedrifter som følge av at lokal kjøpekraft så sterkt reduseres.
  • Redusert investeringslyst kan også – i verstefall – gå ut over små lokale entreprenører som ikke får sine jevnlige oppdrag. Da rammes hele verdikjeden og sysselsettingen i denne sektoren.

Lokale bedrifter må kontinuerlig tilpasse sin virksomhet til lønnsom drift. Det er sjelden man kan overføre dårlig økonomiske resultat til sine kunder.

Det er en sterk forventning fra lokale bedrifter at også Bodø kommune kontinuerlig søker å forbedre sin drift og sitt kostnadsnivå, samt har et kritisk blikk på egen drift.

Det er et svært uheldig signal dersom økning i eiendomsskatt «ukritisk» hever kostnadsnivået i kommunen. Det forventes en alminnelig nøkternhet både i forhold til drift og investeringer.

Det er allmenn forståelse at det er behov for en viss eiendomsskatt for å finansiere felles gode offentlige tjenester. Likevel bør det settes et tak på hvor mye eiendomsskatten kan øke med «over natten». Enkelte bedrifter melder om en tredobling av eiendomsskatten.

Sist men ikke minst Bodø må være konkurransedyktig og attraktiv dersom vi skal klare å skape flere jobber.


Bodø, 26. mars 2017

Om BRUS

Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Mariann Meby
Bodø Næringsforum
Tlf:
E-post:


Foto: Designia - Lars Antonsen

BRUS og Fellesforbundet samler støtte for Konsekvensutredning av LoVeSe

Oljeinntekter kan finansiere det grønne skiftet

– Storsamfunnet trenger inntektene fra olje- og gassfeltene i nord. Velferdsgoder vi nå tar for gitt vil reduseres dersom virksomheten går tilbake. Følgene vil gå ut over de som i dag er unge. Befolkningen i Norge og landsdelen blir stadig eldre, skriver Per Christian Jacobsen, Fellesforbundet, og Odd -Emil Ingebrigtsen, Bodøregionens Utviklingsselskap BRUS.

Næringslivsorganisasjoner og Fellesforbundet i Nord-Norge krever at det snarest gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsutvinning i hele LoVeSe-regionen. Kunnskap er nødvendig for å sikre grunnlaget for en bærekraftig bruk av naturresursene i nord. Lokalsamfunnene og politikerne fra landsdelen må også få vite i hvilke områder det er mulig med sameksistens med andre næringer, ikke minst fiskerinæringen. Mer enn 50 års god sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri viser at det er fullt mulig å ivareta alle parters interesser. Grundige konsekvensutredninger, inklusiv Lofoten, Vesterålen og Senja, er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser fremover.

Vi beklager sterkt at LoVeSe er blitt symbolpolitikk mens det utvinnes olje for fullt i andre områder. Næringslivet og Fellesforbundet i Nord-Norge vil ha flere arbeidsplasser i nord basert på våre naturgitte ressurser.

En forutsetning er at utbygging gir varige ringvirkninger i nord. Å bygge opp ny leverandørindustri vil være krevende når etablerte bedrifter på Vestlandet går på lavgir. Et tilpasset kontraktregime kan hjelpe, men vi mener det i tillegg må tenkes nytt:

Vi skal skape vår egen framtid basert på egen styrke og kompetanse. Kapital er en knapphetsfaktor for å utvikle nye virksomheter og nye prosjekter. Vi foreslår at det etableres et eget Investeringsfond for nye arbeidsplasser i nord som investerer langsiktig i gode, forretningsmessig sunne prosjekter og bedrifter. En del av fondet for eksempel med 10-15% av kapitalen kan være et investeringsfond for kunst- og vitenskapsfond for Nord Norge.

Fondene kan for eksempel eies av staten men det må være en forutsetning at det forvaltes og styres regionalt for eksempel gjennom en selveiende stiftelse el.  Kapitalen kan komme fra at utbyggerne legger for eksempel 1 promille av antatte utvinnbare verdier i fondet. Et slikt fond kan være en katalysator for å styrke grønn konkurransekraft, nye arbeidsplasser og kunst og vitenskap i nord. Gjenkjøpsavtaler etter samme modell som ved forsvarsleveranser er en annen mulighet som må vurderes. Utbyggerne forplikter seg til å kjøpe en andel av utstyr og tjenester fra lokale leverandører.

Storsamfunnet trenger inntektene fra olje- og gassfeltene i nord. Velferdsgoder vi nå tar for gitt vil reduseres dersom virksomheten går tilbake. Følgene vil gå ut over de som i dag er unge. Befolkningen i Norge og landsdelen blir stadig eldre. Det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Vi klarer ikke å opprettholde velferdsordningene ved bare å satse på de tradisjonelle næringene fiskeri og reiseliv. I tilfelle må pensjonsalderen økes drastisk. Inntektene fra petroleumsutvinning er nødvendig for å investere for fremtiden, utvikling av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser og for å gjennomføre det grønne skiftet.

Vi forventer at de politiske partiene er med oss på en sterk satsing på oljevernberedskap. Kunnskapen og kompetansen er allerede tilstede i Nord-Norge med mange aktuelle lokaliseringer.  Hovedsaken nå er at satsingen på oljevern forsterkes i nord. Sannsynligheten for utslipp er uansett mye større fra skipstrafikken enn fra olje- og gassaktiviteten.

Om BRUS

Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Per Christian Jacobsen
Fellesforbundet
Tlf: 900 78 704
E-post: per.christian.jacobsen@fellesforbundet.no

Foto: Designia – Lars AntonsenNÅ BEGYNNER ARBEIDET MED Å FYLLE NY BY MED INNHOLD

Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) er særdeles fornøyd med at det i dag ble avklart at det nye flyplassprosjektet ved Bodø Lufthavn er fullfinansiert. 

Regjeringen med samarbeidspartier fortjener ros for en så rask avklaring og full-finansiering av dette viktige prosjektet. Samtidig viser dette kraften i å samle seg tverrpolitisk om en viktig sak for regionen.

For BRUS har Ny By Ny Flyplass vært den viktigste saken siden vi var med å relansere prosjektet høsten 2013.  Fordi dette vil legge grunnlaget for fremtidig verdiskaping for hele Bodøregionen, sier direktør i BRUS Odd Emil Ingebrigtsen.

Nå begynner den lange etappen fremover med å fylle Ny By med innhold. Prosjektet Ny By Ny Flyplass er godt i gang med dette med retning mot det grønne skiftet, smart city-utvikling og bruk av ny teknologi.

BRUS jobber også for å få etablert flyfrakt av laks til det fjerne Østen direkte fra den nye Bodø Lufthavn. Kanskje dette kan bli en av de første næringsetableringene tilknyttet den nye flyplassen.

Om BRUS

Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no


FLERE AKSJONÆRER I BODØREGONENS UTVIKLINGSSELSKAP

Styret og administrasjonen i BRUS er veldig fornøyd med å få Andreassens Rederi ANS v/Ivar Andreassen og Eidissen Consult AS v/Benn Eidissen med som nye aksjonærer i selskapet.

BRUS eies nå av til sammen 35 viktige bedrifter i Bodøregionen. Basert på regnskapene for 2015 omsetter BRUS aksjonærene for ca 11 MRD i året, har 2618 ansatte. BRUS aksjonærene har ca 5 MRD i bokført egenkapital og betaler nesten 50 MNOK i selskapsskatt. Året 2016 tyder på ytterligere forbedring i tallene.

BRUS-bedriftene er en viktig samfunnsaktør i Bodøregionen og bedriftene favner de fleste bransjer. Det er en styrke for regionen at man har et næringsliv som ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling og flere arbeidsplasser i regionen, 
sier direktør i BRUS Odd Emil Ingebrigtsen.


LITT «FAKTA» OM ANDREASSENS REDERI ANS

er et tradisjonsrikt og solid rederi som holder til i egne lokaler på Nyholmen i Bodø.  Det hele startet i 1948 da Edvard J. Andreassen (far til Fritz Andreassen) kjøpte sin første trebåt, “Sjøgård”, som ble bygd i Hardanger. Den var 84 fot lang og fisket etter sild.

Fra først på 70-tallet og frem til år 2000 har rederiet sysselsatt 40-50 mann. I 2002 ble siste gjenværende fraktebåt solgt og dagens Nordfisk ble kjøpt i 2004.

Mens det tidligere har det vært flere fraktebåter i rederiet utgjør dagens flåte fiskebåtene Nordfisk og Havdur. 

Det som gjør omsetningen i rederiet er MS Nordfisk som er en ringnotsnurper/tråler. Den fisker bl.a. lodde, sild, og makrell. Den opererer i havområdene rundt Norge, fra Barentshavet i nord til Nordsjøen i sør og vest rundt Island. 

I 2016 hadde rederiet en omsetning på ca 35 mill. Resultatet er ikke klart men det blir et greit overskudd.

Rederiet sysselsetter idag 10 fast ansatte + vikarer.


LITT «FAKTA» OM EIDISSEN CONSULT AS

Ble startet som et konsulentselskap i 1990 av Benn Eidissen. Da Benn Eidissen manglet barnehageplass til sine barn startet han og Even Carlsen opp barnehage på Vestvågøy/Andenes.  

Denne virksomheten vokste etter hvert til en meget stor virksomhet som senere ble en del av Nordlandia Group. Private Barnehagers Landsforbund ble også startet av Eidissen Consult AS/Benn Eidissen rundt 1993. Dette er i dag en betydelig virksomhet i Bodø med ca 160 ansatte og den eneste landsdekkende arbeidsgiverorganisasjon, som er lokalisert utenfor Oslo. 

Eidissen Consult AS er i dag et investeringsselskap med flere 100 millioner i verdier og lokalt eiet kapital.

Om BRUS

Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no