Ny by- ny flyplass – Rett skal være rett!

Ny by- ny flyplass er det viktigste prosjektet for Bodø, Nord Norge og Norge. Prosjektet vil ha betydning langt utenfor Norges grenser. Det var djerve politikere som tilbake til de dager når det ble vedtatt at forsvarets aktiviteter på lufthavna skulle legges ned, i stedet valgte å se fremover. Det som var mørke skyer i horisonten, ble omgjort til fremtidsoptimisme, visjoner av verdensklasse og ambisjoner som plasserte Bodø på internasjonal dagsordenen verden rundt. Det skal vi alle være stolte av, fordi det finnes nok eksempler på nasjonale vedtak som har gjort det vanskelig for lokalsamfunn å ta vare på optimismen og fremtidstrua.

I Bodø har vi vært heldige. Vi har nå fått enstemmige politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt til å bygge Bodø og Nord Norge for fremtiden, der vi for første gang i historien skal flytte en hel flyplass et stykke sør-vest, for så å frigjøre sentrumsnære indrefilet-arealer hvor vi skal bygge verdens smarteste og innovative bydel. En bydel som blir like stor som Central Park i New York som skal produsere mer energi enn den forbruker selv. Et innovativt kompetansesentrum med fremtidsrettede arbeidsplasser som skal sikre pensjoner og velferd til fremtidens innbyggere ikke bare i Bodø og Nord Norge, men hele Norge. Med verdens smarteste transport- og logistikkløsninger med verden som visningsarena. En bydel som tiltrekker seg byplanleggere og beslutningstagere fra alle verdens hjørner. Som sagt, det skal vi være stolte av. Alt dette har vi fått til fordi visjonære politikere og samfunnsbyggere tok en negativ sak, snudde den på hodet og grep mulighetene!

Nå er vi snart der, men det krever fortsatt hardt arbeid. For mange tror at prosjektet er opplest og vedtatt. Men det gjenstår fortsatt mye arbeid av mange aktører der det politiske miljøet og næringslivet står samlet. BRUS rolle i dette prosjektet har vært å dele fremtidsoptimismen og visjonene. Næringslivet i Bodøregionen vil være med på utviklingen av dette fantastiske prosjektet. Derfor har vi engasjert oss ekstra! Derfor blir vi også lei oss når Avisa Nordland fremstiller feil fakta i saken. I lørdagens lederartikkel, 16.februar fremstår det som om at BRUS har sendt brev til to statsråder for å be om hjelp til å skape mellomfinansiering. Vi har ikke sendt noe brev, og ikke med det budskapet som fremstilles.

Det BRUS derimot har gjort har vært å be Nærings- og kommunal- og moderniseringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Monica Mæland om et møte. I disse møtene inviterte vi både ordfører Ida Pinnerød (Ap) og ordførerkandidat Lars Vestnes (H) til å delta. Møtene ble gjennomført onsdag 13.februar i Oslo der Vestnes deltok sammen med styret i BRUS. Vi formidlet til ministrene at Ny by- ny flyplass er Bodøs, Nord Norges og kanskje Norges aller viktigste prosjekt om dagen. Det skal bygges en helt ny bydel på nær 3000 mål, som skal bli et verdensledende prosjekt i moderne historie. Denne bydelen skal bygges ut i minst i et 50 til 100-årsperspektiv. Det vil på mange måter være en del av Bodø kommunes «pensjonssparing» for fremtiden. Her vil næringslivet spille på lag for at denne bydelen kan fylles med innhold og bli en attraktiv bydel med arbeidsplasser i verdensklasse. Nå begynner det å bli dårlig tid til å finne løsninger som ivaretar de forpliktelser som Stortinget har vedtatt i Nasjonal Transportplan. I dette skjebnefellesskapet må også Bodø kommune må oppfylle sine forpliktelser. Torsdag 7.februar gjorde Bodø bystyre viktige vedtak for videre fremdrift av prosjektet, vedtak som vi mener må følges opp: «Bystyret viser til forutsetningene i nasjonal transportplan 2018-2029 om at lokale myndigheter skal kjøpe tomt fra Forsvarsbygg til markedspris og i tillegg bidra til finansiering av nye Bodø lufthavn. 1. Bodø bystyre ber rådmannen kartlegge og legge fram en oversikt til neste formannskapsmøte over hvordan Bodø kommune kan kapitalisere/finansiere lokalt eiendomsselskap 2. Bodø bystyre ber rådmannen lage forretnings- og finansieringsplan for eiendomsvirksomheten som skal forvalte eiendomsmassen som frigjøres til byutvikling ved flytting av flyplassen.»

I våre møter med regjeringen ga vi derfor signaler om at det nå fra Bodø sin side virker til å være god enstemmig politisk fremdrift i saken basert på vedtak fattet i bystyret. Vedtak om Bodømodellen, der lokale forpliktelser kan legges på bordet for å få nettopp den nødvendige fremdriften i saken. Vårt viktigste budskap var derfor at departementene må sørge for rask fremdrift i saken straks det ligger en skisse på bordet til hvordan kommunen kan finansiere sitt bidrag.

Ny by- ny flyplass er Bodøs aller viktigste prosjekt om dagen! Det blir ikke enklere for noen samferdsels- og infrastrukturprosjekter å finne handlingsrom i prioriteringene til fremtidige statsbudsjett. Derfor må alle parter, partier og samfunnsbyggere stå sammen om å sørge for at vi kan realisere dette fantastiske visjonære prosjektet til en lavest mulig kostnad, raskest mulig, der vi får på plass en ny flyplass i verdensklasse og hvor vi bygger verdens meste bærekraftige og smarte bydel, med tusenvis av nye arbeidsplasser som finansierer vår felles fremtidige velferd.Spadetak for nytt tårnsenter og ny lufthavn på en og samme dag!

– Tirsdag 29.januar ble første spadetak for ny fjernstyrt tårntjeneste tatt og skisse for nye Bodø lufthavn annonsert. Arkitekttegningene for den nye lufthavnen i Bodø ble sluppet av Avinorsjef Dag Falk-Petersen. Det er lagt vekt på natur, lys og været. Naturelementer vi kjenner igjen fra Bodø, sier Petersen.

Luftfartskonferansen er Norges største og viktigste konferanse for luftfart, arrangert av Luftfartstilsynet hvert år her i Bodø. Konferansen ble åpnet av nybakt statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen. Dette var også hans første offisielle opptreden etter en uke i som statssekretær i departementet. Ellingsen er den tredje statssekretæren fra Bodøregionen etter Tom Cato Karlsen og Elnar Holmen, og har fått viktige ansvarsområder som blant annet Nasjonal Transportplan og luftfart.

– I Bodø skjer det spennende ting på gang og Avinor og Samferdselsdepartementet skal spille på lag for å få til en fremtidsrettet lufthavnutvikling i Bodø, sier statssekretær Allan Ellingsen.

Konsernsjef Petersen i Avinor var tydelig i sitt innlegg på at det er Storting og regjering som fatter vedtak i lufthavnstruktur der både nedleggelser og bygginger av nye lufthavner er på agendaen. Han gjorde et poeng av at Bodø enda ikke er endelig vedtatt utbygd i denne prosessen.

– BRUS er glad for at det er stort trykk både politisk og administrativt for å få på plass de avtalene som er nødvendig for at første spadetak for flytting av flyplassen kan skje og at prosjektet fysisk kommer inn under Avinors vinger som et endelig vedtatt prosjekt, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Dagens største gladsak var at det faktisk kom et spadetak. Det ble gjennomført av ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), Konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, direktør for flysikring i Avinor, Anders Kirsebom og statssekretær i Samferdselsdepartementet Allan Ellingsen.

Dette er høyteknologiske arbeidsplasser av første slag i verden som legges hit til flybyen Bodø. For første gang i verden etableres det høykompetente arbeidsplasser som fjernstyrer tårn rundt om i landsdelen, tjenester som i dag opereres lokalt. Disse tjenestene kan i prinsippet operere alle lufthavner i verden fra et senter som dette som nå bygges og etableres på Langstranda i Bodø.

– Første spadetak i det nye fjernstyrte tårnsystemene skal serve 15 lufthavner fra Røst som er en forholdsvis liten lufthavn, til Bodø som er en relativt stor lufthavn, sier Ellingsen.

– Med det utgangspunkt at sikkerhet er i høysetet for alle operasjoner i Norge og verden etableres dagen senter med tanken på at sikkerheten skal bli enda bedre enn dagens. Ny teknologi vil bidra til dette, avslutter Ellingsen.Næringslivet ønsker at Bodø kommune skal være mer offensive i næringspolitikken

BRUS savner en del punkter i Bodø kommunes strategiske næringsplan. Den skal nå behandles av politikerne i Bodø bystyre.

BRUS er eid av 37 selskaper i Bodøregionen. I 2018 omsatte selskapene for over 12 mrd kroner. Mellom 3- og 400 millioner kroner kom tilbake til kommunene i Salten i form av skatteinntekter. En viktig årsak til dette er at det er forutsigbare og stabile rammevilkår for næringslivet.

-Strategisk næringsplan er et hovedverktøyet for vise hva kommunen skal satse på de neste årene. Denne planen skal nå oppdateres av politikerne i Bodø kommune. Vi mener at de må være mer offensive. Spesielt med Ny by- ny flyplass, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen.

Denne uka sendte BRUS inn flere konkrete innspill til årets oppdatering på strategisk næringsplan.

-Bodø kommune må sette av en egen ressurs som bør jobbe med kommunikasjon, sier Holmen.

-Vi savner også at akkvisisjonsprosjektet står i planen. Det er et eget prosjekt som det jobbes med for å skape enda flere investeringer og nye arbeidsplasser i Bodø. Dette stod ikke engang i planen, sier Holmen.

– Så kunne vi også ønske oss at kommunen blir flinkere til å koordinere arbeidet med Bodø som logistikk-knutepunkt. Her kan vi bidra fra næringslivet, avslutter Holmen.

Les hele brevet her:Innspill Bodø kommune - strategisk næringsplan 2017-2021 handlingsplan 2019 (docx)Nord i Sør

Over 300 nordnorske næringslivsledere, politikere og offentlig ansatte tok turen til Oslo for deltagelse på «Nord i Sør» arrangert av NHO, en av de største årlige Næringslivskonferansene for Nord Norge. Konferansen tar temperaturen på Nord Norge, nordnorsk næringsliv og nører opp om hvordan vi kan skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i Nord.

På plakaten stod blant annet partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Spesielt næringsministeren dedikerte egen plass i sitt innlegg til Bodøs flaggskip om dagen, «Ny By Ny Flyplass».

– Jeg får høre om et av de mest spennende prosjektene som er i Nord Norge om dagen, hver eneste dag, sier næringsministeren og henviser til sin statssekretær fra Bodø, Daniel Bjarmann Simonsen.

-Bodø er som et laboratorium. Her skal det bygges verdens grønneste og smarteste flyplass, sier Røe Isaksen.

Ny administrerende direktør i BRUS Elnar Remi Holmen satte stor pris på de gode signalene som politikerne ga på konferansen.

– At regjeringsmedlemmer, her ved næringsministeren har dette viktige prosjektet på radaren, er helt avgjørende for at de til en hver tid riktige beslutninger blir tatt, sier Elnar Remi Holmen.

– Prosjektet har stor politisk blokkoverskridende støtte, noe som er utrolig bra, og det viser at det er helt avgjørende at politikere og næringsliv kjenner sin besøkelsetid der beslutningene tas, og det er derfor BRUS er i Oslo, sier Holmen.

Jonas Gahr Støre (AP) kunne i sitt innlegg vise sin store støtte til økt sysselsetting, næringsutvikling og verdiskaping i Nord Norge.- Vi har lenge snakket om muligheter i Nord Norge. Tiden er inne for å innkassere mulighetene til å skape faktiske resultater. Vi må skape flere lønnsomme arbeidsplasser avslutter Holmen.BRUS gratulerer BRUS-aksjonær Løvold AS, som ble kåret til årets vekstvinner i Nord Norge.

André gikk til topps i Tromsø

Nå skal han representere Nord-Norge i den nasjonale finalen.

André Løvold fra Løvold Solution i Bodø ble tirsdag kveld utpekt som Nord-Norges representant i den nasjonale finalen i EY Entrepreneur Of The Year, verdens største vekstskaperprogram.

EY (tidl. Ernst & Young) kårer hvert år Norges fremste vekstskapere, som del av et internasjonalt program i totalt 60 land. I oktober og november gjennomføres seks regionale kåringer, og fra hele landet går til sammen 12 kandidater videre til den nasjonale finalen i Oslo 3. desember. Den nasjonale vinneren representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco sommeren 2019.

Les mer hos Bodø Nu.


Mange gratulasjoner fra BRUS til BRUS-aksjonær Løvold AS!


Masse velkommen til Elnar som ny direktør i BRUS

Elnar (32) er ny direktør i BRUS: – Jeg er henrykt over muligheten

Elnar Remi Holmen (32) blir ny administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap AS (BRUS). Holmen kommer til jobben fra stillingen som seniorrådgiver i NHO Nordland.

Elnar Remi Holmen (32) blir ny administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap AS (BRUS). Holmen kommer til jobben fra stillingen som seniorrådgiver i NHO Nordland. Det skriver selskapet i en pressemelding.

BRUS er eid av 34 sentrale bedrifter og aktører i Bodøregionen. BRUS sitt oppdrag er å legge til rette for økt verdiskaping, sysselsetting og å være en tydelig stemme for næringslivet i regionen.

Den nye direktøren er svært fornøyd over å tre inn i lederrollen.

Les mer hos Avisa Nordland.Amerikansk interesse for å investere i Nord Norge og Bodøregionen.

Skal Bodøregionen ha noen som helst mulighet for å lykkes må det hentes inn både kapital og kompetanse utenfra. Det har vært mye omtale rundt amerikansk interesse for å investere i Nord Norge og Bodøregionen. Offentlig oppmerksomhet er bra og nødvendig.

BRUS har som oppdrag å bidra til økt verdiskaping og flere jobber i Bodøregionen. Vi ønsker å være en tilrettelegger dersom noen ønsker å investere i regionen vår. Derfor stiller vi også opp i forhold til Borealis og legger til rette for å synliggjøre

Vi trenger flere som vil investere i regionen vår fordi dette vil skape nye nødvendige jobber. Det gjenstår å se om de lykkes. Viktig at noen prøver og BRUS vil legge til rette og støtte initiativ.

Dagens leder i Avisa Nordland reflekterer også BRUS sitt synspunkt, klikk her.Utbyggere med vilje til å satse

Byggekraner er et godt tegn. Det betyr fremtidstro, at noen tør å investere sine egne penger og selvfølgelig en bank som tror på prosjektet.

Vi trenger lokale verdiskapere som tør å investere. De skaper arbeidsplasser og ringvirkninger.  Det er flott og viktig, at de får til lønnsomme prosjekter og tjener penger. Det tjener nemlig også lokal- og storsamfunnet vårt på. Overskudd betyr nye midler tilgjengelig for nye investeringer.

Lokale verdiskapere og utbyggere er enkeltpersoner i bedrifter som har vilje og evne til å satse. Aktivitet har en tendens til å føre til mer aktivitet. Derfor er investeringer så viktige, både i offentlig og privat regi.

Så hvorfor heies det ikke mer på disse som tør satse?  I det offentlige ordskiftet og diskusjoner rundt kaffebordene fremkommer av og til «Utbygger», nærmest som et skjellsord i stedet for at de heies på.

«Alle» er positive til nye arbeidsplasser, men mange ser nok ikke at det er en sammenheng mellom lokale verdiskapere som for eksempel utbyggere og nye arbeidsplasser. Mange tenker ikke over det som ligger bak av innsats og investeringer for å skape nye arbeidsplasser. Det er faktisk viktig å aktivt bygge en kultur for å heie på lokale verdiskapere fordi dette vil bidra enda mer for å skape nye arbeidsplasser og virksomhet.

De fleste har ikke noe forhold til store utbyggingsprosjekter, eller til risiko og innsats i disse. Man tror prosjekter kommer av seg selv og tenker ikke på det som ligger bak av innsats både i tid og penger? Et eventuelt engasjement skjer i hovedsak som en protest mot noe.  Det er alltid lettere å engasjere mot noe enn for noe. Det er særdeles sjeldent det er fakkeltog «for» noe.

Ikke det at ethvert utbyggingsprosjekt ukritisk skal heies på. Uenighet skaper viktig dynamikk og er en nødvendig del av utvikling. Dynamikken i uenighet kan være med på å forme prosjekter og gi et bedre resultat til slutt. Vi bør dyrke en kultur for respekt og aksept for uenighet. En slik kultur må også ha respekt og aksept for at når beslutningen er tatt så er man ferdig med saken og ikke ender opp med en uendelighet av omkamper. En bunnplanke bør være en kultur som fokuserer på muligheter.

For bedrifter som skal satse har det stor betydning å få støtte og møte positivitet underveis i utviklingen av et prosjekt. Spesielt fra den aktuelle kommune prosjektet skal realiseres i er det viktig at man opplever å bli møtt positivt og løsningsorientert. Det motsatte kan ta knekken på den beste ide.

Det er også grunn til å reflektere over hvor viktig investeringer er for utvikling av lokalsamfunnet vårt og hvilke ringvirkninger vi får fra investeringer. Vi burde ha mer kunnskap om ringvirkninger fra slike investeringsprosjekter og hvilken samfunnsutvikling har man fått i etterkant.

Hvilke ringvirkninger har vi fått fra for eksempel realiseringen av  Scandic Havet i 2014? Diskusjonen i forkant av dette prosjektet har mange likhetstrekk med dagens diskusjoner om de nye hotellprosjektene. Her er noen momenter:

  • Hotellnæringen i byen var stort sett unisont meget skeptisk til bygging av Scandic Havet. I dag er vel resultatet at alle er kommet bedre ut som følge av økt aktivitet. Derfor er det lite protester mot de 4 planlagte nye hotell-prosjektene.
  • Grunneier Bodø Kommune fikk realisert et betydelig beløp for en tomt på ca 1,2 daa med gamle havneskur på som kunne brukes til kommunale investeringer.
  • Ca 100 nye arbeidsplasser ble tilført byen. Den private utbyggeren tok all risiko.
  • Utsikten fra gateplan er jo like dårlig om det er et bygg på 1 eller 17 etg. Nå er det en fantastisk utsikt fra Scandic Havets 17 etg. som er åpen for allmenheten.
  • Scandic Havet startet en reguleringsmessig revolusjon i Bodø og flere punktbygg er idag underveis som følge av dette.

Vi trenger utbyggere og investeringer for å skape ny virksomhet og arbeidsplasser.  Aktivitet skaper meraktivitet. Vi trenger folk som tør å satse og som har vilje til å stå på. I stedet for å bli misunnelige må vi unne andre suksess og heie på de som satser-enten de lykkes eller mislykkes!-Nordland Betong med arbeidsplasser og verdiskapning til Meløy kommune

Meløy kommune sitter på en svært viktig grusressurs i Fonndalen. Nordland Betong er villig til å strekke seg svært langt for å få tilgang til massene. I tillegg mener tidligere regiondirektør i NHO, Ivar Kristiansen at Meløy er i en svært utfordrende situasjon og har naturlig nok behov for nye og varige arbeidsplasser.

Næringsinteresser og flere arbeidsplasser står mot reiseliv og vern ved turistattraksjonen Engenbreen som er en del av Svartisen. Nordland Betong ønsker å trygge arbeidsplassene, blant annet i Kilvik i Meløy og har brukt store ressurser for å finne en løsning.

Kombinasjonsdrift

-Vi gjør alt som er praktisk mulig for å komme reiseliv og andre interesser i møte. Kombinasjonsdrift mellom reiseliv og næring er fullt mulig å få til her. Vi kan ta ut mindre mengder og gjøre det skånsomt. Det kan innføres en begrenset driftsperiode. Redusert drift i turistsesong, støv og støyskjerming, revegetering etter ønsker og krav fra kommunen, økt bidrag til det kommunalt eide selskapet Svartisen as (Brestua) gjennom kjøp av tjenester, medfinansiering i reiselivsprosjekt for å etablere info-sti med tavler fra Brestua til Fonndalen, sier daglig leder Tore Mosand.

Nordland Betong mener dette fører til flere arbeidsplasser og økt skatteinngang til kommunen. Og ikke minst klimagevinst med SmartBetong av kortreist grus.

-Negativ trend

-For Meløys vedkommende handler det mest om hvordan kommunen kan snu en negativ trend. Kommunen er blant de kommunene i Nordland som har fått flest tilbakeslag de siste 8-10 årene når det gjelder næringsutvikling, sier Ivar Kristiansen. Kristiansen har likevel stor tro på at kommunen med sine ressurser og industrikultur er godt i stand til å snu motgang til vekst. Han er blant annet tidligere stortingsrepresentant og NHO-direktør i Nordland.

Han mener Nordland Betong rett og slett har et meget godt tilbud til kommunen. Nemlig noe så sjeldent som et tilbud om nye arbeidsplasser

-Jeg oppfatter kommunens lederskap og næringsliv som positive i sin tilnærming til fortsatt å kunne forbli ett av Nordlands flaggskip innenfor industriell utvikling. Men, i en slik situasjon som den Meløy befinner seg i er det naturlig nok krevende å fatte konfliktfulle beslutninger.

Må stenge

Kristiansen spør videre: Hvem andre står klar til å tilby elektrofirmaer mer jobb. Snekkerne, transportfirmaene, rørleggerne, logistikk og transport inn til Engenbreen og Fonndalen. En arbeidsplass innen grusproduksjon i Fonndalen skaper 3-4 nye arbeidsplasser i Meløy som ringvirkning. Dette er standard industrifaktor, sier Kristiansen

Han frykter at samtlige gruskilder i Salten må stenge fordi de er i ferd med å gå tomme.

-Altså må Salten importere grus. Særdeles lite ønskelig og definitivt en svært dyr løsning som blant annet vil øke byggekostnadene, sier den tidligere NHO-direktøren.

Kristiansen har gjennom sitt firma Fokus Nord bistått Nordland Betong i denne prosessen.

Store verdier

Også Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), som jobber for hele regionen, har engasjert seg i saken.

Direktør Odd-Emil Ingebrigtsen ser det som et problem at grusuttakene i Salten må stenge, samtidig som det er store byggeprosjekter på gang.

-Grusforekomsten i Fonndalen er en viktig ressurs for hele regionen. Man kan jo spørre om Meløy kommune har råd til i la grusmasser til en verdi av 1.-2 milliarder kroner liggende utørt. Blir man tvunget til å importere grus, blir arbeidsplassene skapt i Bodø og Trøndelag, ikke i Meløy, sier han.

Tore Mosand i Nordland Betong (t.v) og Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS.

Foto: Lars Antonsen – Designia


Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Tore Mosand
Nordland Betong
Tlf: 480 72 920
E-post: tm@nordlandbetong.no

Ivar Kristiansen
Tlf: 992 44 895
E- post: ik@ivarkristiansen.no


Dragefossen i det gode selskap

Dragefossen på Rognan er siste tilskudd på BRUS-stammen. Bodøregionens utviklingsselskap har i dag 34 aksjonærbedrifter.

Og det dukker stadig opp nye bedrifter fra utenfor Bodø kommune.

-Stadig flere fra indre Salten er veldig viktig for samarbeidet. Og det er veldig viktig at vi var en god geografisk og bransjemessig spredning blant våre aksjonærbedrifter, sier direktør Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS.

Stå samlet

-Vi har et regionalt fokus når vi utfører våre oppdrag og at stadig flere kommer med betyr jo at de legger vekt på den jobben vi gjør. Bedriftene registrerer at vi ikke bare jobber for Bodø, sier Ingebrigtsen.

Om kraftselskapet fra Saltdal sin inntreden i BRUS, sier Ingebrigtsen følgende:
De er hjertelig velkommen. Gode krefter i regionen bør stå samlet.

Jobber godt

-Dragefossen ser at man kan lykkes med mer når man står sammen med tanke på oppdrag og verdiskapning. Vi vil være med i BRUS av flere grunner. De jobber godt for hele regionen og vi ser av både geografisk og mentalt. Vi ser nytteverdien av å være med og ikke stå utenfor, sier direktør Truls Paulsen i Dragefossen.

Flere arbeidsplasser

Odd-Emil Ingebrigtsen kan fortelle at de over nokså lang tid har ønsket Dragefossen inn som aksjonær i BRUS.

Nå er vi endelig forent, slår han fast.

BRUS ble etablert som en katalysator og pådriver for næringslivet samt flere arbeidsplasser i Bodø-regionen i 2012. Aksjeselskapet hadde da 25 aksjonærbedrifter.

Truls Paulsen (t.v) i Dragefossen og Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS har funnet hverandre.

Foto: Designia – Lars Antonsen


Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf.: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Truls Paulsen
Dragefossen
Tlf.: 992 74478
E-post: truls@dragefossen.no