Den kjente flash-manøvreringen i Havbruksloggen fases nå ut, og inn kommer det en helt ny og moderne kart-modul. Her vil mange nye funksjonaliteter møte brukerne allerede i fugleperspektiv av oversikten til lokaliteten, melder selskapet.

– Dette blir en kraftig modernisering av en, om ikke ‘den’ største funksjonaliteten i Havbruksloggen, forteller daglig leder Magnus Skyrud Jensen i en pressemelding.

Den tidligere løsningen som han betegner som ‘flashen’ gir et statisk bildet i fugleperspektiv, der oppdretterne kan grafisk klikke seg ned i anlegget og få eksakte illustrasjoner helt ned på komponentnivå i sine fortøyningssystem.

Les mer hos kyst.no