Fra venstre: Kjell Ivar Helgesen, Lotte Grepp Knutsen, Morten Jakhelln, Ellisiv Løvold, Birger Dahl, Mariann Meby, Mads Torrissen, Einar Jørgensen og styreleder Tord Kolstad (Arne Juell og Ketil Skår ikke tilstede)