Investeringene i nye flyplasser i Bodø og Mo i Rana vil skape helt nye vekstmuligheter og bringe Nordland nærmere resten av verden. 

Helgeland og Salten er naboregioner i Nordland. Sammen utgjør vi den kraftigste vekstmotoren i Nord-Norge.  Våre to regioner utfyller hverandre godt. Salten har blant annet fylkeshovedstaden og Nord universitet. Helgeland er tyngdepunktet for eksportverdier i nord; sjømatnæring og industri med grønne verdensambisjoner.

Potensialene for vekst i verdiskaping og eksport er formidable.  En av nøklene til å utløse mulighetene er å samarbeide offensivt på tvers av våre regioner, utnytte våre fortrinn og mobilisere våre kunnskapsmiljøers samlede styrke.

Les mer hos High North News.