– Det er viktig å sikre eit godt flytilbod over heile landet og gode flysamband mellom Noreg og utlandet. Det er bra for innbyggjarane, for næringslivet og for utviklinga av ei konkurransedyktig luftfartsnæring. Avinor skal utviklast vidare som ein kostnadseffektiv og konkurransedyktig aktør, og levere sikre og velfungerande lufthamn- og flysikringstenester og konkurransedyktige luftfartsavgifter.

 Les mer hos regjeringen.no