Onsdag ble Nasjonal Transportplan for 2018-2029 lagt fram av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Til sammen har Nordland foreløpig blitt tildelt 26,7 milliarder kroner. Blant annet blir det gitt penger til nye flyplasser i Bodø og på Mo. Også en rekke veiprosjekter får støtte de neste årene.

Les mer hos Avisa Nordland