En delegasjon med bedrifter fra nord deltar på NADIC (Norsk Amerikansk Forsvarssamarbeid) for å posisjonere seg for gjenkjøpsavtaler. 

I det korte bildet er Boeing spesielt aktuell som følge av Norges innkjøp av overvåkingsflyet P8, som skal erstatte Orionflyet. Inntil 11 milliarder skal Boeing bruke i Norge. Målet vårt er at deler av dette skal bli salg eller prosjekter for bedrifter i nord, sier direktør i BRUS Odd Emil Ingebrigtsen og Ole Kolstad fra Nordland Fylkeskommune.

BRUS og Nordland Fylkeskommune har initiert besøket i Washington DC og NFK jobber videre med tanke på å etablere en klynge av bedrifter for leveranser til Forsvaret og etablering av gjenkjøpsavtaler. 

Delegasjonen er bredt sammensatt både bransjemessig og geografisk. Bedriftene har produkter og tjenester som kan være relevant for gjenkjøpsavtaler. 

I tillegg jobber BRUS, NORUT og Opscom Systems overfor Avinor med et droneprosjekt i forhold til forbedring og forenkling av flyplassdrift. Målet er at Prosjektet skal integreres med Remote Tower Controll som nå etableres i Bodø og bidra til å forbedre denne tjenesten samt lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Blir dette vellykket er det et globalt marked for en et slikt dronekonsept, sier Ingebrigtsen

Delegasjonen møtte også High North News og fikk en briefing om amerikansk politikk og Trump.

I tillegg til BRUS og NFK deltar følgende bedrifter: Andøya Test Center (Andøya), Rapp Bomek (Bodø) , First Lego League (Bodø) NORUT (Tromsø-Bodø-Narvik)og Futurum (Narvik/Ofoten)