Sentrale kilder til Bodø Nu: – Prosjektet har sikkert flertall.
Når Nasjonal Transportplan skal behandles i Stortinget i juni 2017, ligger regjeringens innstilling om å gjennomføre Ny by – ny flyplass-prosjektet inne. Bodø Nu kan avsløre at det allerede er et sikkert, trygt forankret flertall for prosjektet.

Les mer hos Bodø Nu